1393/2/4 23:24:20
دستگاه خط تولید ورق سه لایه کارتن ( کات آف ، دابل فیس ، ان سی ، سینگل فیس ، هیتر ، رول استند ( - ماشین خط تولید ورق سه لایه کارتن ( کات آف ، دابل فیس ، ان سی ، سینگل فیس ، هیتر ، رول استند ( - خط تولید ورق سه لایه کارتن) - ورق سه لایه کارتن

ماشین خط تولید ورق سه لایه کارتن

با داشتن این خط می توان ورق های سه 3 لایه، پنج 5 لایه ، هفت 7 لایه در عرض های مختلف تولید کرد با فلوت های A , B , C , D , E و می توان هم به صورت رول و هم به صورت شیت، تولید ورق کارتن داشت.

فایل های تصویری

تعداد بازدید: 5637