1393/9/8 2:02:40
دستگاه بسته بندی کاغذ A4 با لفاف سلفون

 

ماشین بسته بندی کاغذ A4 با لفاف سلفون

استفاده از فیلم که در این صورت ریم ها به درون ماشین هدایت شده. به وسیله برش تیغه برش خورده پیچیده شده و با حرارت چسبانده می شود.

 

جنس بسته

سلفون

ظرفیت تولید

9 – 15 packs/min

اندازه بسته بندی کاغذ A4

(استاندارد)

297x210x50 mm

بر پایه بسته 500 برگی

 
فایل های تصویری

تعداد بازدید: 4307